Producció científica

[img_assist|nid=595|title=|desc=|link=none|align=center|width=216|height=117] La Colecció Espacio Iberoamericano és una aportació acadèmica al terreny de la investigació crítica des de les diferents disciplines que aborden el sistema dels mitjans de comunicació i les seves manifestacions culturals. El seu objectiu és difondre noves perspectives teòriques, empíriques i històriques de la comunicació, en el context dels canvis impulsats per la mundialització i la revolució digital. 

 

[img_assist|nid=243|title=|desc=|link=none|align=center|width=200|height=60] Conexiones, Revista Iberoamericana de Comunicación és una publicació de la Xarxa Interuniversitària d'Estudis de Comunicació (RIEC), que desitja establir un debat plural sobre els aspectes centrals de la cultura i els mitjans de comunicació. El seu objectiu explícit és continuar, ampliar i consolidar el camp de la investigació crítica obert en les societats iberoamericanes per les diferents disciplines que aborden el sistema dels mitjans de comunicació i les seves manifestacions culturals.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B