L’Homiliari de Luculentius - l’obra indígena més antiga de la cultura textual carolingia a la Catalunya medieval (c. 900)

Lunes, 10 Febrero 2020 - 12am
Projectes

Un equip de recerca de la UAB prepara l’edició crítica d’aquest preciosa i desconeguda obra inèdita del primerenc llatí medieval.

Durant els propers quatre anys, un equip de recerca sota la direcció del professor ICREA Matthias M. Tischler (Institut d’Estudis Medievals/UAB) prepararà l’edició crítica d’un text llatí gairebé desconegut de principis de l’edat mitjana, l’homiliari de Luculentius. Al segle XXI, l’oportunitat de descobrir, estudiar i editar un text com aquest és molt rara. Tots els indicadors afavoreixen la hipòtesi de que aquesta font important, coneguda només per alguns fragments, és una raresa: sembla ser l’obra més antiga de la literatura llatina produïda a l’anomenada Marca Hispànica, la part nord-est de la Península Ibèrica dominada pels carolingis i la seva cultura. Aquest nou projecte de recerca busca l’edició completa d’aquesta obra, la identificació de les seves fonts i la contextualització religiosa, social i política del seu probable autor i la seva xarxa. L’estudi d’aquest text canviarà de manera fonamental la nostra visió de la cultura carolingia en una perifèria encara infravalorada de l’imperi de Carlemany, que més endavant es convertirà en la Catalunya medieval. 

 

Aquest projecte s’ha iniciat al desembre de 2019 i està finançat per una fundació privada catalana fins al novembre de 2023. 

Campus d'excel·lència internacional U A B