Lectura de tesis doctoral

Otros

Antoni Iglesias-Fonseca forma parte del tribunal

 

Antoni Iglesias-Fonseca formará parte de la comisión que evaluará la tesis doctoral de Helena Rovira i Cerdà, El Valeri Màxim d'Antoni Canals : Estudi i edició (Llibres I-V), dirigida por la profesora Gemma Avenoza Vera, de la Universitat de Barcelona. 

La lectura de la tesis se realizará el próximo jueves 26 de junio, en la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona

Campus d'excel·lència internacional U A B