Rossend Arqués Corominas

Rossend Arqués Corominas Càrrec: Professor Titular de Filologia Italiana

 Institució: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 Departament: Filologia Francesa i Romànica

 Adreça postal: Departament de Filologia Francesa i Romànica, Edifici B, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 Correu electrònic: rossend.arques@uab.cat

 Especialitat: Literatura italiana medieval

 Línies d'investigació: Poesia italiana dels Orígens, Dante, Petrarca, Boccaccio, Literatura del Renaixement, Imatge i Literatura


 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B