Oscar de la Cruz

Oscar de la Cruz

 Càrrec: Professor Agregat de Filologia Llatina

 Institució: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana

 Adreça postal: Edifici B, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 Correu electrònic: oscar.delacruz@uab.cat

 Especialitat: Filologia llatina; Edició de textos llatins; Hagiografia; Literatura de controvèrsia amb l'Islam; Ramon Llull.

 Línies d'investigació: Edició i estudi de les traduccions llatines de l'Alcorà; Edició i estudi d'obres llatines referents a l'Islam; Traduccions llatines de textos doctrinals àrabs: la Chronica mendosa et ridicula Sarracenorum (trad. Robert de Ketton, 1142-1143); el Liber de generatione Mahumet (Hernà de Caríntia, 1142-1143); Edició i estudi d'obres de Ramon Llull, centralment el llibre de Ramon Llull, Liber de gentili et tribus sapientibus; Estudi crític del panorama literari medieval i modern de la literatura de refutació de l'Islam.


Campus d'excel·lència internacional U A B