Manuel Antonio Castiñeiras González

Manuel Antonio Castiñeiras González

 

Càrrec: Catedràtic

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Departament: Art i Musicologia

Adreça postal:
Edifici B, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Correu electrònic: manuel.castineiras@uab.cat


Especialitat:  ART MEDIEVAL
Línies d'investigació:
Art romànic, Art bizantí
Intercanvis artístics en la Mediterrània Medieval (s. XI- XV)
Artistes i comitents a l'Edat Mitjana. 
La intertextualitat de l'obra d'art.
La Grècia francocatalana, el Sinaí i Terra Santa

Campus d'excel·lència internacional U A B