Lectura de tesi doctoral

Altres

Antoni Iglesias-Fonseca forma part del tribunal

 

Antoni Iglesias-Fonseca formarà part de la comissió que avaluarà la tesi doctoral d'Helena Rovira i Cerdà, El Valeri Màxim d'Antoni Canals : Estudi i edició (Llibres I-V), dirigida per la professora Gemma Avenoza Vera, de la Universitat de Barcelona. 

La lectura de la tesi tindrà lloc dijous dia 26 de juny, a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. 

Campus d'excel·lència internacional U A B