Línies de Recerca

Investigació » Línies de recerca

 

Les principals línies d'investigació de l'Institut d'Estudis Medievals es basen en els contactes culturals entre l'Islam i el Cristianisme durant l'Edat Mitjana, tenint en compte tant la història intel·lectual com la història material:

a) L' IEM edita i estudia textos que contribueixen a una millor comprensió de les complexes relacions durant l'Edat Mitjana entre les diferents religions del llibre, és a dir, el Cristianisme i l'Islam, però també el Judaïsme. Així, diversos membres de l'IEM treballen des de fa temps sobre diferents aspectes de la tradició àrab i hebràica a la Península Ibèrica.

b) A més a més, les investigacions de l'IEM destaquen la importància de la cultura material fonamentant-se en els anomenats "petits objectes", és a dir, objectes de luxe i la seva funció com icones culturals, extremadament significatius en la mesura que permeten reconstruir la configuració de les xarxes socials i econòmiques de l'Edat Mitjana. Així, a partir d'una perspectiva decididament interdisciplinar, els investigadors de l'IEM han estudiat durant els darrers anys la circulació no només de les idees i dels textos, sinó també de les armes, joies, vestimenta, etc.., contribuint a una topografia dels intercanvis intel·lectuals i polítics entre les corts i èlits oligàrquiques a l'Europa medieval.

c) Una tercera línia d'investigació es dedica a la història de les dones. Els membres de l'IEM han presentat estudis pioners sobre aquesta temàtica, tant a nivell nacional com internacional, i han incorporat aquest camp d'estudi al currículum de la Universitat Autònoma de Barcelona i a d'altres institucions d'ensenyament superior. Aquesta línia d'investigació ha estat molt fructífera també des de la perspectiva de les tesis que van ser preparades des de l'IEM durant les darreres dècades.

L'objectiu global de l'IEM és potenciar la comprensió de la trobada de civilitzacions a l'Edat Mitjana i, a partir d'aquest punt, possibilitar una aproximació més equilibrada als mecanisme d'interacció socio-cultural a l'anomenada zona Euromed.

Campus d'excel·lència internacional U A B