Curs "Música i ritual a la litúrgia cristiana medieval" (8, 15 i 22 d'abril del 2013)

Activitats » Cursos i seminaris » Curs "Música i ritual a la litúrgia cristiana medieval"

 

Curs "Música i ritual a la litúrgia cristiana medieval", dies 8, 15 i 22 d'abril del 2013 entre les 17:00h i les 19:00h (Seminari de lliure matrícula)

Inscripció:
 
Queda oberta la matrícula aquesta primera setmana de març
Per la inscripció caldrà enviar un correu electrònic a la següent adreça electrònica antoni.rossell@uab.cat amb les següents dades: 1) Nom i cognom; 2) nivell d'estudis o titulació
El curs és gratuït
Al final del curs es donarà un certificat d'assistència.
 
Important: Els assistents al curs hauran d'acreditar la seva vinculació amb la recerca i el seu nivell d'estudis universitaris. Tindràn preferència els alumnes, professors i personal vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els candidats, en el moment del començament del curs, hauran d'acreditar l'acceptació de la seva inscripció per part de l'equip docent i pel responsable de la programació (Dr. Antoni Rossell). A tal fi, un cop feta la inscripció per correu electrònic i si compleix els requisits, s'enviarà un correu electrònic d'acceptació de la inscripció.
 
***
 
El curs té com objectiu presentar l'estructura de les principals celebracions litúrgiques practicades a l'Occident medieval, des de les vessants musical i ritual. Tant el repertori musical com l'element simbòlic constituiran el fil conductor que ens permetrà apropar-nos a l'essència d'accions rituals significatives d'una realitat transcendent i que, per ser realitzades en un determinat context temporal i geogràfic, representen testimoniances d'enorme interès cultural. El curs serà impartit per la Dra. Maria Incoronata Colantuono.

 

Bateig de Crist. Ms Exultet del Museo dell'Opera di Pisa (1059-1071)

Bateig de Crist. Ms Exultet del Museo dell'Opera di Pisa (1059-1071)

 

Programa

Dia 8 d'abril:

I) El sentit de l'acció litúrgica i els orígens de la litúrgia cristiana - La celebració de l'Eucaristia

1) L'essència ritual de la celebració litúrgica

2) Presentació i descripció de les principals accions rituals

3) Les famílies litúrgiques occidentals: africana, gal·licana, hispànica, ambrosiana i romana

4) Anàlisi de les parts de la Missa: introducció a les lectures, litúrgia de la Paraula, ritus de l'ofertori, pregària eucarística, ritus de comunió i conclusió

5) Els cants del Proprium i Ordinarium Missae

Dia 15 d'abril:

II) El temps sagrat i la litúrgia de les Hores - Any litúrgic i calendari

1) La celebració de les Hores com a memorial: arrels i estructura

2) El repertori eucològic i musical de les Hores

3) Any litúrgic com a celebració de la història de la salvació

4) La Pasqua hebraica i la Pasqua cristiana

5) Taules astronòmiques i calendari litúrgic

Dia 22 d'abril

III) Sagraments, Sagramentals i Benediccions: repertori, gestualitat i simbolisme

1) Exorcismes sic et simpliciter (Bateig)

2) Reconciliació dels penitents

3) Unció dels malalts

4) Benedictione in Officio sepulturae

5) Consagració de les verges

6) Consagració d'esglésies

7) Exorcismes in obsesso

Dra. Maria Incoronata Colantuono

Llicenciada en Musicologia, especialista en Paleografia i Filologia musical i Doctora en Teoria de la Literatura i Literatura comparada, es dedica a la investigació i a la pràctica de la monodia medieval des de fa més de vint anys. Professora de Musicologia en l'especialitat de Monodia litúrgica i cortesana medieval, teoria i pràctica. Ha publicat estudis sobre música litúrgica i tradició litúrgica entre els quals:

Catalogo dei manoscritti e delle stampe musicali dell'Archivio del Santuario di Pompei. Edizioni Setticlavio, Salerno (2007);

Bon son: la calificación positiva en las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X como indicio de una tradición litúrgica, a VII Congreso Internacional de Estudios Gallegos (2006);

L'Officio di Sant'Apollinare nell'Antifonario secolare del XII secolo dell'Archivio arcivescovile di Firenze, a la Rivista Internazionale di Musica Sacra (VII/2003), ed. Libreria Musicale Italiana, Lucca (2004);

Il Breviario pomposiano ms. Udine, Bibl. Arcivescovile, 79, als Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia (34): Actes dels congressos d'estudis "Guido d'Arezzo monaco pomposiano", ed. Leo S. Olschki, Firenze (2000). Recensionada en el vol. XXII de Medievo latino;

Astronomia e musica, a Medievalia, any II/6, núm. 10 (1999);

Liturgia aquileiese e rito patriarchino in alcuni libri liturgico-musicali di Cividale del Friuli, a I Quaderni del M.A.E.S. (Mediae Aetatis Sodalicium) n. I/1999, ed. Penne e Papiri, Bologna (1999);

I compositori e la musica dell'ars subtilior, a Medievalia, any II núm. 9 (1998);

Elementi di drammi sacri in due Processionali tardomedievali di Cividale del Friuli, a I Quaderni del M.A.E.S. (Mediae Aetatis Sodalicium) n. I/1998, ed. Penne e Papiri, Bologna (1998);

Teatro e teatralità in due Processionali tardomedievali di Cividade del Friuli, ed. Setticlavio, Salerno (1995).

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B