Conferència La belleza, esencial categoría de un clásico: Bernardo de Claraval, lo bello y el amor - Ricardo da Costa (UFES)

San Bernat - Miniatura medieval (Oxford, ms. 49 fol. 162r)El divendres 25 de novembre a les 11.30h va tenir lloc a la sala 111 de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona la conferència La belleza, esencial categoría de un clásico: Bernardo de Claraval, lo bello y el amor a càrrec del prof. Ricardo da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil). La conferència analitzà el concepte de bell i la seva importància per al cànon cultural de l'Edat Mitjana. En aquest sentit, el professor Da Costa presentà dos conceptes fonamentals - el bell i l'amor - als textos d'un dels més importants autors cristians del segle XII: Bernat de Claraval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B