Alejandro Coroleu


Càrrec
: ICREA - Research Professor

Institució: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) / Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Departament: Filologia Catalana

Adreça postal: Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Correu electrònic: alejandro.coroleu@icrea.cat

Especialitat: Literatura llatinaLínies d'investigació
: Història intel·lectual i estudis del Renaixement: Humanisme hispànic, italià i europeu (14501600). La difusió de la cultura clàssica a Catalunya (1480-1750)Publicacions recents:

Ramon Llull i la impremta (1480-1520)”, in Ciència i societat a la Corona d’Aragó, edició d’Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes i Alexander Finora, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, pp. 71-79.

Humanismo italiano, imprenta y educación en Cataluña (1480-1530)”, in Acta Conventus Neo-Latini Uppsaliensis: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009). General editor: Astrid Steiner-Weber; editors: Alejandro Coroleu, Domenico Defilippis, Roger Green, Fidel Rädle, Valery Rees, Dirk Sacré, Marjorie Woods and Christine Wulf, Leiden-Boston: Brill, 2012, pp. 3-24.

“Latin and political propaganda in early modern Catalunya: the case of the Guerra dels segadors, in The role of Latin in the early modern world: Linguistic identity and nationalism 1350–1800. Special issue of Renæssanceforum 8 (2012), edd. Alejandro Coroleu, Carlo Caruso & Andrew Laird, pp. 193-204.

Printing and reading Italian Neo-latin bucolic poetry in early modern Europe”,Grazer Beiträge, 27 (2010), pp. 53-69.

“Christian Classics and Humanism in Renaissance Barcelona: the case of Pere Miquel Carbonell (1434-1517)”, in Humanism and Christian Letters in Early Modern Iberia (1480-1630), edited by Barry Taylor and Alejandro Coroleu, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 37-46.

Campus d'excel·lència internacional U A B