Publicaciones Anteriores

2009

Capítols de llibres

 • Gairín, J., Essomba, M.A., Pozos, K. i Barrera, A. (2009). La Formación Profesional y la Formación del Profesorado de FP en España: Aproximaciones a la Definición de Cualificaciones y Estándares. At: J. Gairín, M.A. Essomba i D. Muntané (2009). La Calidad en la Formación Profesional en Europa, hoy (pp. 243-262). Espanya: Wolters Kluwer.
 • Gairín, J.(coord.), Iglesias, E. i Tovías, S., Valls, G. (2009). Escenaris educatius multiculturals i materials didàctics. Anàlisi i propostes. Recerca i Immigració II (pp. 151 – 172). Barcelona, Espanya: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració.
 • Gairín, J., Essomba, M.A. i Muntané, D. (2009). Vocational education and training VET teachers in Spain: approaches to the definition of qualifications and competences. Barcelona, Espanya: Wolters Kluwer.
 • Guardiola, J. (2009). “Bloc de Notes. XIV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. Barcelona Diàleg. Propostes per a una ciutadania intercultural”. https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/sites/default/files/bloc_de_notes_alumnat.pdf

 

2008

Llibres

 • Essomba, M.A. (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona, Espanya: Graó.

Capítols de llibres

 • Essomba, M.Ai Iglesias, E. (2008) Breaking walls, building bridges. A post-modernist approach on the construction of the identity among migrant adolescents. Reflecting on identities: Research, practice & innovation. Proceedings of the tenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. pp. 1 - 1. Regne Unit:CiCe.
 • Gairín, J, Essomba, M.A, Pozos, K. i Barrera, A. (2008): La Formación Profesional y la formación del profesorado de FP en España: aproximaciones a la definición de cualificaciones y estándares. At: Gairín, J. i Salamé, J. (Coord.) Guías para formación profesional. Madrid: Wolters Kluwer España.
 • Iglesias Vidal, E (2008). Diversidad y cultura en la organización escolar. Aportaciones desde la investigación cualitativa. Organizaciones educativas al servicio de la sociedad ( pp. 1 – 1). Espanya: Wolters Kluwer.

Publicacions científiques i de divulgació

 • Essomba, M.A. (2008). Procesos y dinámicas de construcción identitaria entre adolescentes inmigrados. Hacia una política educativa y cultural del reconocimiento. Revista de Educación, 346, 217-243
 • Garín, J., Iglesias, E. (2008). La interacción docente-discente en contextos escolares con fuerte presencia de alumnos de familia inmigrante: propuestas de la investigación. Revista Iberoamericana de Educación (Versión impresa). 48,pp. 233 – 252.
 • Gairín, J., Iglesias, E. (2008). La interacción docente - discente en contextos escolares con fuerte presencia de alumno de familia inmigrante: propuestas de la investigación. Revista Iberoamericana de Educación. 48.

 

2006

Llibres

 • Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equiposdirectivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración.Barcelona, Espanya: Graó.

Publicacions científiques i de divulgació

 • Essomba, M.A. (2006). Quand le présent dépasse l’avenir. Dix ans de formation des enseignants à la diversité culturelle en Espagne. Revue des Hautes Études Pédagogiques, 4, 283-203.

 

2005

Llibres

 • Essomba, M.A. (2005). L’atenció a la diversitat a Catalunya. Debat educatiu. Vic, Espanya: EUMO.
Campus d'excel·lència internacional U A B