Txell Argelagués Besson

Meritxell.Argelagues@uab.cat

Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (2006). Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2002).

Ha treballat com a professora associada a la UAB i des de 2013 treballa en el grup de recerca ERDISC com coordinadora de projectes.  Actualment, compatibilitza la seva tasca com a investigadora a la UAB amb diverses col·laboracions en altres institucions, entre les que destaca l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. Ha treballat durant 9 anys (2013-2012)  a la Fundació Jaume Bofill com a tècnica de recerca, coordinadora  d’equip i assessora metodològica.

Les seves línies prioritàries d’investigació es vinculen a l’educació comunitària, l’èxit educatiu, les relacions família i escola i les desigualtats socials.

Entre les seves publicacions destaquen:

  • Grané, P. i Argelagués, M. (2017). Experiencias de educación comunitaria con familias, escuelas y comunidades mediante el modelo MECFEC. En M. El Homrani, F. Peñafiel Martínez i A. Hernández Fernández (Coords.). Entornos y Estrategias Educativas para la Inclusión Social . Granada, Espanya: Comares.
  • Grané, P. i Argelagués, M. (2017). Un Modelo de Educación Comunitaria para la Mejora de las Relaciones entre las Familias, Escuelas y Comunidades: Revisión de las Experiencias Locales en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valencia y Canarias. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado. En premsa.
  • Argelagués, M., Domínguez, C., Mauri, M., Morató, L., Pineda, L. i Tarrés, A. (2014) El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD): una aportació singular a la història de l’anàlisi longitudinal a Catalunya. Revista Catalana de Sociologia, (29) 5-22.
Campus d'excel·lència internacional U A B