Conveni de col•laboració entre ERDISC i l’Associació Educativa Integral de Raval

Aquest mes d’octubre,  el grup de recerca ERDISC ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval), una entitat privada sense ànim de lucre amb una llarga trajectòria en el camp de l’acció socioeducativa, que desenvolupa programes d’intervenció adreçats a infants, adolescents i joves (i llurs famílies) en situació de vulnerabilitat del barri del Raval de Barcelona. L’objectiu de l’entitat és propiciar noves oportunitats a aquest col·lectiu mitjançant l’educació com a mecanisme per al desenvolupament individual i col·lectiu.  Vegeu més informació de l’entitat a: https://www.aeiraval.org/

El conveni pretén emmarcar la col·laboració entre el grup de recerca i l’entitat en el marc del projecte “Implicació de les famílies per a l’èxit educatiu a l’AEIRaval” que aquesta entitat durà a terme fins el mes de desembre de 2018. Aquest projecte ha estat seleccionat en el marc de la convocatòria entitats 2017 promoguda pel Departament de treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Línia I3. Serveis d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc).

En el marc d’aquesta col·laboració, ERDISC  oferirà assessorament per al desenvolupament del projecte i durà a terme l’avaluació final del mateix.

Campus d'excel·lència internacional U A B