Anna Tarrés Vallespí

anna.tarres@uab.cat

Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi Alumnat d’Incorporació Tardana i vinculació en l’aprenentatge en contextos desafavorits a Catalunya. Trajectòries educatives i esdeveniments vitals cap a la continuïtat escolar dirigida per Xavier Bonal, i llicenciada en Ciències de la Comunicació (UAB).

Coordinadora de la Càtedra d’Educació Comunitària de la UAB-Obra Social la Caixa i investigadora al Grup de recerca en diversitat i inclusió en societats complexes (ERDISC) al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (Grup Erdisc-Edo). Docent al Departament de Sociologia de la UAB; al Màster de Secundaria de la UAB; i a la UOC.

Del 2002 al 2012, treballo al Panel de Desigualtats Socials a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill.

Entre les seves publicacions més recents destaquen:

 • Iglesias, E., López, S. Muñoz, J. L. & Tarrés, A. (2019) Alianzas entre centros escolares y organizaciones de apoyo socioeducativo en torno al soporte escolar, a Revista Española de Pedagogía.
   
 • Tarrés, A. (2017) Jóvenes migrantes al habla: trayectorias educativas y vidas con género. Revista de Sociología de la Educación (RASE) / ISSN: 1988-7302. Monográfico Biograficidad y educación.
   
 • Essomba, M. A., Tarrés, A. i Franco-Guillén, N. (2017) Migrant education: monitoring and assessment. Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, European Parliament, Brussels.
   
 • Tarrés, A.; Pozos, K. V. & Hillaert, I. (2014) The voice of youngsters and professionals in action research experiences for empowering youth through arts and new media. EDULEARN14 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 7-9 July, 2014. ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117.
   
 • Argelagués, M.; Domínguez, C.; Mauri, M.; Morató, L.; Pineda, L. & Tarrés, A. (2014) El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya. Una experiència singular d’enquestació longitudinal, nº 29 Revista Catalana de Sociologia
Campus d'excel·lència internacional U A B