Katia Verónica Pozos Pérez

KatiaVeronica.Pozos@uab.cat

Doctora en Educació i Màster d’Iniciació a la Recerca per la UAB. Màster en Educació i Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació per la Universitat Anàhuac i Llic. en Disseny de la Comunicació Gràfica per la Universitat Autònoma Metropolitana a Mèxic, on ha estat coordinadora de Pedagogia i Disseny Instruccional del Centre de Tecnologies per a l’Educació del ITAM i professora de la Divisió de Ciències i Arts pel Disseny de la Universitat Autònoma Metropolitana.

Actualment és membre del grup de recerca ERDISC i col·labora en la Plataforma d’Acció Social Kabua amb la UAB i la Direcció General de Joventut. És professora associada del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Ha estat resposable de la Gestió de Projectes Socioeducatius de l'Associació Educativa Integral del Raval - AEIRaval (Centre Obert), coordinadora de Projectes de Recerca Europeus del grup ERDISC i també coordinadora d'Acció Social de la Fundació Barcelonactua. Ha participat en diversos projectes de recerca competitius i d’acció social a Catalunya i Espanya com el Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Educatiu amb Obra Social la Caixa. Membre de la Càtedra d’Educació Comunitària.

Les seves línies de recerca són: l’apoderament i acció social, TIC per a l'Educació; Formació del professorat universitari en Competència Digital; diversitat, inclusió i TIC, recerca-acció.

Entre les seves publicacions destaquen:

 • ESSOMBA GELABERT, M. À., Guardiola Salinas, J., & POZOS PÉREZ, K. V. (2019). Alumnado de origen extranjero y equidad educativa. Propuestas para una política educativa intercultural en España hoy. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33(2).
 • Carvalho, I. S. G., Tejada, J., & Pérez, K. V. P. (2019). Formación docente para la educación a distancia: la construcción de las competencias docentes digitales. Série-Estudos-Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB, 69-87.
 • Pozos Perez, K., & Tejada Fernandez, J. (2018). Digital Competences in Higher Education Faculty: Levels of Mastery and Training Needs. REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-RIDU, 12(2), 59-87.
 • Pozos Pérez, K. V., & Tejada Fernández, J. (2018). Competencias digitales en docentes de educación superior: niveles de dominio y necesidades formativas. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 12(2), 59-87.
 • Fernández, J. T., & Pérez, K. V. P. (2018). Nuevos escenarios y competencias digitales docentes: hacia la profesionalización docente con TIC. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 22(1), 25-51.

  TEJADA, J. y POZOS, K.V. (2016). Nuevos escenarios y competencias digitales docentes: Hacia la profesionalización docente con TIC. En “Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado”. En prensa.

 • Pozos Pérez, K. (2016). Evaluación de necesidades de formación continua en competencia digital del profesorado universitario mexicano para la sociedad del conocimiento. Universitat Autònoma de Barcelona,.
 • MERCADER, C. & POZOS, K.V. (2015). Conditioning factors for pedagogical integration of technologies in higher education teaching: a cross-case analysis of two studies in Mexico and Spain. EDULEARN15 Proceedings Book of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 6-8 July, 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1 / ISSN: 2340-1117. Available at: https://library.iated.org/view/MERCADER2015CON
 • POZOS, K.V., GUARDIOLA, J. & ESSOMBA, M.A. (2015). Active social participation and empowerment of youth through social networks. EDULEARN15 Proceedings Book of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 6-8 July, 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1 / ISSN: 2340-1117. Available at: https://library.iated.org/view/POZOSPEREZ2015ACT
 • TARRÉS-VALLESPI, A.; POZOS, K. V. & HILLAERT, I.(2014). The voice of youngsters and professionals in action research experiences for empowering youth through arts and new media. EDULEARN14 Proceedings Book of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 7-9 July, 2014. ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117. Available at: https://library.iated.org/view/TARRESVALLESPI2014VOI
Campus d'excel·lència internacional U A B