Col·laboradors

Berta Espona Bracons

Llicenciada en Pedagogia per la UAB i Màster en Sociologia Aplicada per la mateixa universitat. Des de 2010 ha participat i coordinat diferents projectes de recerca dins els grups ERDISC, entre els que destaca la gestió del projecte europeu SIRIUS,  i EFI, ambdos de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. Algunes de les àrees en les que ha realitzat projectes de recerca són: educació en el lleure, educació comunitària, política educativa i immigració, implicació de les famílies a les escoles, i avaluació de la formació contínua. Actualment treballa coordinant i gestionant cursos de formació de monitors i monitores d'educació en el lleure en el territori gironí.

 


Gerardo Muñoz Troncoso

Doctor en educació per la UAB i màster en educació per la Universitat Católica de Temuco (UCT).  Ha realitzat diverses tasques de suport a projectes del grup durant el període 2013 a 2016 entre els quals destaca la coordinació del Llibre Relats l’any 2015 al Prat de Llobregat.

 

 


Rosa Zapata Pérez

 
Doctora en educació per la UAB i màster en educació intercultural  Ha realitzat diverses tasques de suport a projectes del grup durant el període 2013 a 2015.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B