Katia Verónica Pozos Pérez

KatiaVeronica.Pozos@uab.cat

Doctora en Educació i Màster d’Iniciació a la Recerca per la UAB. Màster en Educació i Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació per la Universitat Anàhuac i Llic. en Disseny de la Comunicació Gràfica per la Universitat Autònoma Metropolitana a Mèxic, on ha estat coordinadora de Pedagogia i Disseny Instruccional del Centre de Tecnologies per a l’Educació del ITAM i professora de la Divisió de Ciències i Arts pel Disseny de la Universitat Autònoma Metropolitana.

Actualment és membre del grup de recerca ERDISC i col·labora en la Plataforma d’Acció Social Kabua amb la UAB i la Direcció General de Joventut. És professora associada del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Ha estat coordinadora de Projectes Europeus del grup ERDISC i també ha participat en diversos projectes de recerca competitius i d’acció social a Catalunya i Espanya com el Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Educatiu amb Obra Social la Caixa. Membre de la Càtedra d’Educació Comunitària.

Les seves línies de recerca són: l’apoderament i acció social, TIC per a l'Educació; Formació del professorat universitari en Competència Digital; diversitat, inclusió i TIC, recerca-acció.

Entre les seves publicacions destaquen:

  • TEJADA, J. y POZOS, K.V. (2016). Nuevos escenarios y competencias digitales docentes: Hacia la profesionalización docente con TIC. En “Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado”. En prensa.
  • MERCADER, C. & POZOS, K.V. (2015). Conditioning factors for pedagogical integration of technologies in higher education teaching: a cross-case analysis of two studies in Mexico and Spain. EDULEARN15 Proceedings Book of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 6-8 July, 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1 / ISSN: 2340-1117. Available at: http://library.iated.org/view/MERCADER2015CON
  • POZOS, K.V., GUARDIOLA, J. & ESSOMBA, M.A. (2015). Active social participation and empowerment of youth through social networks. EDULEARN15 Proceedings Book of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 6-8 July, 2015. ISBN: 978-84-606-8243-1 / ISSN: 2340-1117. Available at: http://library.iated.org/view/POZOSPEREZ2015ACT
  • TARRÉS-VALLESPI, A.; POZOS, K. V. & HILLAERT, I.(2014). The voice of youngsters and professionals in action research experiences for empowering youth through arts and new media. EDULEARN14 Proceedings Book of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED. 7-9 July, 2014. ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117. Available at: http://library.iated.org/view/TARRESVALLESPI2014VOI
Campus d'excel·lència internacional U A B