Línies/ grups de recerca

L'estructura que es conforma en aquest nou Programa de Doctorat en Educació s'organitza al voltant de Cinc àmbits i dotze línies d'investigació.

Els primers -Àmbits - són els referents per organitzar el currículum des del punt de vista administratiu, i tenen el seu correlat amb els cinc departaments que desenvolupen el Programa: Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica i Social, Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Didàctica de l'Expressió Plàstica, Musical i Corporal, respectivament.

Les segones -Línies de recerca- es constitueixen en el paraigua acadèmic-curricular necessari perquè l'alumne se situï a l'hora de realitzar el seu doctorat, la seva investigació, a l'empara d'un grup de recerca.

Campus d'excel·lència internacional U A B