Coordinació

L´estructura del doctorat en cinc àmbits i dotze línies d'investigació exigeix una coordinació interna que garanteixi tant el desenvolupament del programa de doctorat, com l'atenció als estudiants de cada línia de recerca al llarg del procés d'elaboració de la seva tesi doctoral.

És per això que, el programa del doctorat en Educació, s'ha dotat d'una comissió acadèmica amb representació de tots els àmbits i línies de recerca.

La comissió acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, està constituïda per un doctor coordinador de cada àmbit originari del programa i per un coordinador general.

En els apartats següents s'especifica la composició nominal de la Coordinació General i la Comissió Acadèmica.

Campus d'excel·lència internacional U A B