Objectius

La finalitat principal del CREIS és aprofundir en l'anàlisi de l'emprenedoria i la innovació social, avançant tant en la comprensió del fenomen, com en les metodologies d'estudi i els marcs conceptuals utilitzats, i les seves implicacions pràctiques.

Concretament, es preten:

Objectiu 1: analitzar els factors que condicionen l’emprenedoria i la innovació social, i el seu impacte (mercat laboral, resultats empresarials, desenvolupament econòmic i social, tecnologia, criminologia, creativitat, ètica, etc.);

Objectiu 2: estudiar l'emprenedoria i la innovacio social des de diferents perspectives (antropologia del treball, criminologia, ciència i tecnologia, publicitat, sociologia del medi ambient, xarxes socials, etc.);

Objectiu 3: aportar els recursos tecnològics necessaris que permetin una millora substancial en la recollida i gestió de les dades per tal d'assolir els objectiu 1 i 2, i alhora, facilitar el desenvolupament de propostes derivades d’aquest anàlisi, en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació social.

Campus d'excel·lència internacional U A B