IV Col·loqui Internacional sobre Violència Política al Segle XX

Barcelona, 16-18 de juny de 2021

 

Organitzen:

  • Red Internacional sobre Violencia Política / International Network on Political Violence
  • Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies / Universitat Autònoma de Barcelona (CEDID-UAB)
  • Fundació Cipriano García - CC OO de Catalunya
  • Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
  • Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona

 

Primera circular/CFP (català) - Actualitzada juny 2020

Primera circular/CFP (castellano) - Actualizada junio 2020

Primera circular/CFP (português) - Atualizada junho 2020

First Announcement/CFP (English) - Updated June 2020

 

Primera circular/CFP (català)
Primera circular/CFP (castellano)
Primeira circular/CFP (português) 
First Announcement/CFP (English)

 

Informacions sobre els Col·loquis anteriors

Web general

Circulars

Programes dels tres Col·loquis realitzats fins al present:

Rosario, 2019

Niterói, 2017

Lisboa, 2015

Actes publicades del primer Col·loqui (Lisboa, 2015)

Campus d'excel·lència internacional U A B