Del CEDID

 


 

Coloquio Internacional

 

IV Coloquio Internacional sobre Violencia Politica en el Siglo XX

Barcelona, 16-18 de junio de 2021

Organizan:
-Red Internacional sobre Violencia Política / International Network on Political Violence
-Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies / Universitat Autònoma de Barcelona (CEDID-UAB)
-Fundació Cipriano García - CC OO de Catalunya
-Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
-Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona

Primera circular/CFP (català) - Actualitzada juny 2020

Primera circular/CFP (castellano) - Actualizada junio 2020

Primera circular/CFP (português) - Atualizada junho 2020

First Announcement/CFP (English) - Updated June 2020

 

Primera circular/CFP (català)
Primera circular/CFP (castellano)
Primeira circular/CFP (português) 
First Announcement/CFP (English)


 

Campus d'excel·lència internacional U A B