Projectes en curs

Projectes de recerca dirigits per membres del CEDID

Estado y dinámicas nacionales en España (1931-1978)
Investigadors principals: Francesc Vilanova i Xavier Domènech
Referència: PID2019-105464GB-I00
Durada: 2020-2024

Memòria i patrimoni de l’exili a l’Euroregió (1936-1945)
Investigadora principal: Laia Arañó
Referència: APC-2019-13 (Euroregió Pirineus Mediterrània)
Durada: 2020-2021

Imaginaries of the Future of the Youth(s)
Investigadora principal: Olívia Gassol (amb Natàlia Cantó)
Referència: CSO2017-88594-P
Durada: 2017-2020 (Prorrogat)

La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939: final.
Investigadors principals: Manuel Aznar Soler i José Ramón López.
Referència: FFI2017-84768-R.
Durada: 2018-2020 (Prorrogat)

Ajudes vigents a grups de recerca coordinats per membres del CEDID

Grup de Recerca Sobre l’Època Franquista
Investigador responsable: Pere Ysàs
Referència: 2017 SGR 169

Grupo de Estudios del Exilio Literario
Investigador responsable: Manuel Aznar Soler
Referència: 2017 SGR 1324

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B