GRUP DE RECERCA SOBRE L'ÈPOCA FRANQUISTA (GREF)

 

El Grup de Recerca sobre l'Època Franquista (GREF), format l'any 1997, ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i finançat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya del 2002 ençà, inclosa la més recent (referència: 2017 SGR 00169). En formen part els professors Pere Ysàs (UAB, coordinador), David Ballester (UAB), Pau Casanellas (UAB), Chiao-In Chen (UAB), Steven Forti (UAB), Martí Marín (UAB), Conxita Mir (UdL), Carme Molinero (UAB), Aram Monfort (UAB), Carlos Ángel Ordás (UAB), Manel Risques (UB), Javier Tébar (UAB), Francesc Vilanova (UAB), i els investigadors predoctorals de la UAB Miguel Díaz, Jordi Estarlich, Cristian Ferrer, Joan Gimeno, Ricard Martínez i Muntada i Jordi Sancho.

Objectius i trajectòria

L’objectiu principal del GREF és impulsar la recerca d’excel·lència sobre l’època franquista, inclòs el període de transició a la democràcia, en totes les seves dimensions –polítiques, sòcio-econòmiques i culturals- en el marc europeu i occidental i, per tant, amb plantejaments comparatius. El Grup desenvolupa la seva activitat a través dels equips investigadors de projectes competitus i de convenis i impulsa de manera continuada el debat científic, des del seu Seminari permanent fins a congressos internacionals. El GREF desenvolupa una intensa activitat de transferència de coneixements, de divulgació científica i d’assessorament, considerant sempre la perspectiva RRI. Objectius estratègics del Grup són també la formació d’investigadors, la col·laboració interdisciplinària –facilitada pel fet de formar part del CEDID-, i la internacionalització.

 

Seminari Permanent del GREF

Més informació [EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ]

gr.epoca.franquista@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B