Exemplaritat vs. dinamització, o llengua del carrer, en la ficció

TitleExemplaritat vs. dinamització, o llengua del carrer, en la ficció
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2011
AuthorsMatamala, A
Conference NameJornada de presentació de la xarxa XALOC
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B