Aprenentatge interactiu a través de l’experimentació: un laboratori virtual de psicologia bàsica

TitleAprenentatge interactiu a través de l’experimentació: un laboratori virtual de psicologia bàsica
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2009
AuthorsVilaró, A, Torregrosa, M, Sanz, A. i Maiche, A, Maiche, A, et al,
Conference NameCongrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
EditionMaterial editat en format CD
Conference LocationBarcelona
ISBN978-84-8458-287-8
URLhttps://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/1471
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B