Valoració del grau de satisfacció dels alumnes en la utilització del LVPB per a la realització de les pràctiques d’atenció i percepció

TitleValoració del grau de satisfacció dels alumnes en la utilització del LVPB per a la realització de les pràctiques d’atenció i percepció
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2008
AuthorsMas, M, Vilaró, A, Sotoca, C, Maiche, A
Conference NameV Jornadas de Innovación Docente, IDES
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B