Una nova proposta de pràctiques en processos cognitius: una plataforma virtual en il•lusions visuals

TitleUna nova proposta de pràctiques en processos cognitius: una plataforma virtual en il•lusions visuals
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2006
AuthorsMas, M, Vilaró, A, Maiche, A
Conference NameIII Jornades d'Innovació Docent, IDES
EditionPublicació en CD
ISBN84-7653-886-3
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B