Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES

Campus d'excel·lència internacional U A B