Traducció audiovisual on-line: Una formació per a especialistes d'una nova societat del coneixement

TitleTraducció audiovisual on-line: Una formació per a especialistes d'una nova societat del coneixement
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2007
AuthorsBartoll, E, Dorado, C
Conference NameAIETI. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B