Reflexions d’ordre mètric sobre la traducció d’òpera italiana

TitleReflexions d’ordre mètric sobre la traducció d’òpera italiana
Publication TypeConference Paper
Year of PublicationSubmitted
AuthorsEdo, M
Conference NameLa traducció en escena. II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: òpera i teatre
Conference LocationBellaterra
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B