Proceedings of III Congrés Internacional sobre Traducció

TitleProceedings of III Congrés Internacional sobre Traducció
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference1998
EditorOrero, P
Conference NameIII Congrés Internacional sobre Traducció
PublisherUniversitat Autònoma de Barcelona
Conference LocationBellaterra (Barcelona)
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B