Paràmetres de classificació dels subtítols

TitleParàmetres de classificació dels subtítols
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2001
AuthorsBartoll, E
Conference NameI Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B