Les noves tecnologies en l’ensenyament de la traducció audiovisual

TitleLes noves tecnologies en l’ensenyament de la traducció audiovisual
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2006
AuthorsMatamala, A
Conference NameAccessible Technologies In Translation and Interpreting
PublisherUniversitat de Vic
Conference LocationVic
ISBN10:84-934995-2-8
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B