L'audiodescripció de pel•lícules en català: normes, practica, recepció i propostes de millora

TitleL'audiodescripció de pel•lícules en català: normes, practica, recepció i propostes de millora
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2010
AuthorsCabeza, C
Conference NameI Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting and Interculturals Studies. Universitat Autònoma de Barcelona
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B