LABORATORI DE MUNTATGE DE PROTOTIPS ELECTRONICS PER A SISTEMES EMBEDDED

Els sistemes electrònics han evolucionat cap a una major complexitat i s’han emmarcat en el domini de les tecnologies TIC, això vol dir que els sistemes electrònics integren cada cop més components o subsistemes electrònics (HW en forma de xips semiconductors, components elementals i substrats rígids o flexibles), informàtics (tant arquitectures per processadors HW com components SW i diversos tipus de sistemes operatius o MW) i de comunicacions (des de protocols complexes fins antenes, o busos de connectivitat d’altes prestacions. Aquesta evolució ha donat lloc als anomenats sistemes embedded, és a dir, els sistemes que integren un grau elevat de component TIC seguint essent d’aplicaió específica i no programables per l’usuari (a diferència de PCs, mòbils, etc.)

Com a conseqüència, la implementació d’aquests sistemes és cada cop més complexa i s’ha estructurat en fases constructives: prova de concepte, prototips, solucions pre-industrials i industrials.

Els projectes de R+D i l’expertesa dels seus membres en la implementació de sistemes embedded, ens va portar a posar en marxa una infraestructura de fabricació i muntatge de plaques de circuit imprès, tot i que l’increment de complexitat dels encapsulats del xips ha fet que siguin les capacitats de muntatge incremental i test (poc ofertades per la indústria electrònica) les que ens han permés formalitzar aquest concepte de servei que ha estat utilitzat tant per a la realització dels nostres projectes com per a serveis puntuals oferts a altres ivestigadors i empreses.

El Servei de Prototipatge està orientat a la fabricació de prototips electrònics a mida i ofereix a investigadors i empreses la possibilitat de realitzar el muntatge incremental dels seus sistemes (concurrent amb el test proveït pels clients) de plaques de circuit imprès de diferents formats, complexitat i suport dels components microelectrònics, tant de components d’alta densitat com encapsulats BGA, CSP, etc. Aquest servei pot acompanyar les empreses en processos de certificació en cas de participació en el procés de disseny del PCB.

Aquest servei esta protocolaritzat (i segueix els estandars de qualitat del CER CAIAC d’acord  amb les normativa dels Centres TECNIO –tipus ISO9000) i gestiona diversos recursos HW/SW.

Qualsevol persona o grup de la comunitat universitària, entitat o empresa externa pot sol·licitar el servei. Per fer-ho contacteu mitjançant el correu electrònic lampes@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B