La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear

TitleLa traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsAndreu, M, Orero, P
JournalQuaderns. Revista de Traducció
Issue11
Pagination187-200
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B