La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils

TitleLa traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsBorràs, E, Matamala, A
JournalQuaderns. Revista de Traducció
Volume16
Pagination283-294
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B