La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers

TitleLa sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2010
AuthorsBartoll, E
Conference NameXIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B