La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual

TitleLa pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2004
AuthorsBach, C, Matamala, A
EditorBattaner, P, DeCesaris, J
Conference NameDe lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216
Series TitleSèrie Activitats
Volume15
Pagination199-216
PublisherIULA, UPF
Conference LocationBarcelona
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B