La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal

TitleLa multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal
Publication TypeJournal Article
Year of PublicationIn Press
AuthorsCabeza, C
JournalMonTi
Issue2
Pagination217-247
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B