La llengua col•loquial en el doblatge i la sutitulació

TitleLa llengua col•loquial en el doblatge i la sutitulació
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2004
AuthorsBartoll, E
Conference NameJornada sobre el català col•loquial a la televisió. Organitzat pel Grup Llengua i Mèdia
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B