Interjeccions i lexicografia. Descripció de les interjeccions d’un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica

TitleInterjeccions i lexicografia. Descripció de les interjeccions d’un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsMatamala, A
PublisherIEC, Col•lecció Biblioteca Filològica
CityBarcelona
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B