Il•lusions visuals que descobreixen la ment

TitleIl•lusions visuals que descobreixen la ment
Publication TypeComunicació Oral
Year of Publication2008
AuthorsVilaró, A, Novo, P
Conference NameFira de Recerca en Directe. Parc Científic Universitat de Barcelona
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B