El proyecto Alulingua

TitleEl proyecto Alulingua
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference1997
AuthorsOrero, P
Conference NamePrimeres Jornades Catalanes sobre Llengües per a finalitats específiques
Pagination284-287
PublisherUniversitat de Barcelona
Conference LocationBarcelona
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B