Del guió a la pantalla: trets de l’oral col•loquial en comèdies de situació pròpies i doblades

TitleDel guió a la pantalla: trets de l’oral col•loquial en comèdies de situació pròpies i doblades
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsMatamala, A
JournalCaplletra
Volume44
Pagination141-168
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B