De la recerca a la pràctica professional: tecnologia, "eye-tracking" i estudis de recepció. El cas de la subtitulació col·loquial i els pronoms febles

TitleDe la recerca a la pràctica professional: tecnologia, "eye-tracking" i estudis de recepció. El cas de la subtitulació col·loquial i els pronoms febles
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsFernández, A, Matamala, A
Conference Name10a Trobada Versió Doblada
Date Published2011
Conference LocationTVC, Barcelona
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B