Caracterització de plataformes HW-SW per a interactivitat en Televisió Digital amb MHP

TitleCaracterització de plataformes HW-SW per a interactivitat en Televisió Digital amb MHP
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsRodriguez, A, Carrabina, J, Teruel, E
Conference NameIEnter Conference, Jornades sobre entreteniment audiovisual interactiu
Conference LocationBarcelona, Spain
Campus d'excel·lència internacional U A B