“Equalitzador de canal per a modulacions OFDM segons l’est

Title“Equalitzador de canal per a modulacions OFDM segons l’est
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2003
AuthorsSerra, M, Novo, D, Martí, P, Carrabina, J
Conference NameI Jornades de Codisseny Hardware Sofware
Volume26-27
Conference LocationVic
ISBN Number84-688-2562-X
Taxonomy upgrade extras: 
Campus d'excel·lència internacional U A B